Grzegorz Jędrzejas

Mam 45 lat, jestem żonaty, mam jednego syna. Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Katowicach, dzięki czemu przez wiele lat pracowałem w sferze kredytów, księgowości, a obecnie zakupów. Od niemal 20 lat prowadzę z bratem własną działalność gospodarczą w branży produkcyjno-usługowej. Od kilku lat działam na rzecz rozwoju Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Kozy jako członek zarządu, pozyskując fundusze i lobbując na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu. Sam czynnie uprawiam piłkę nożną i narciarstwo. Jako radny gminy Kozy chcę w pierwszej kolejności podjąć działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców i wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Kontakt do mnie – telefon: 501 508 011; mail: grzegorzjedrzejas@kozy.gmina.pl

 

,

 

Moje najważniejsze postulaty.

Dla mojego okręgu:

umożliwienie dojazdu dzieciom do szkół i przedszkoli – projekt pod nazwą „Autobus Szkolny”,

wykonanie kanalizacji w rejonie Kozy – Gaje,

budowa i regulacja rowów przydrożnych,

regulacja rzeki Leśniówki,

poprawa infrastruktury drogowej oraz zainstalowanie nowych punktów oświetlenia ulic i chodników,

utworzenie placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej.

Dla Gminy:

zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy (szczególnie w obrębie obiektów szkolnych, przedszkolnych, sportowych, rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej),

utworzenia realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników we wszystkich częściach Gminy Kozy,

uruchomienie programów opartych na kapitale publiczno-prywatnym,

stworzenie na terenach gminnych strefy przemysłowej (wpływy z podatków, nowe miejsca pracy),

rozwój infrastruktury sportowej,

usprawnienie polityki śmieciowej poprzez zwiększenie dostępności PSZOK-u,

wsparcie organizacji badań diagnostycznych i konsultacji medycznych dla mieszkańców.