Mateusz Sołczykiewicz

Mam 38 lat. Ukończyłem Technikum Samochodowe przy ZSSiO w Bielsku-Białej. Zawodowo zajmuję się montowaniem oraz serwisem systemów klimatyzacji oraz wentylacji. Swojej pracy oddaję się bez reszty, bo jest ona też moją pasją. Czynnie wspieram działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kozach. Jestem także aktywnym turystą górskim i muzykiem – od wielu lat gram na puzonie w kilku orkiestrach dętych, między innymi w Kozach. Wszystko, czego się podejmuję w życiu, staram się robić na 100%. Dlatego jako radny chcę zaangażować się przede wszystkim w tematy, które są mi najbliższe – kulturę, sport i turystykę. Jestem żonaty, mam dwóch synów.

Kontakt do mnie – telefon: 502 488 683; mail: mateuszsolczykiewicz@kozy.gmina.pl

 

 

Moje najważniejsze postulaty.

– odwodnienie oraz naprawa nawierzchni jezdni na ulicy Działy,

– gruntowny remont ulicy Panienki wraz ze sprawdzeniem możliwości wykonania chodnika dla pieszych oraz wymianą oświetlenia ulicznego,

– wykonanie drugiego etapu remontu ulicy Beskidzkiej tj. od krzyża do końca ulicy,

– zamontowanie koszy na śmieci wzdłuż ulicy Beskidzkiej,

– zagospodarowanie Kamieniołomu w Kozach,

– stworzenie większej ilości miejsc parkingowych przy szlakach na Hrobaczą Łąkę,

– umożliwienie nieodpłatnego korzystania ze stadionu przez różne kluby sportowe z Kóz, np. Uczniowski Klub Sportowy,

– wspieranie oddolnych inicjatyw sportowych i kulturalnych mieszkańców, realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego.