Iwona Wojtasik

Z zawodu jestem ekonomistką. Obecnie jestem na emeryturze. W trakcie swojej pracy zawodowej byłam główną księgową, m.in. wydziału oświaty w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany, Stowarzyszenia Sztuka – Teatr w Bielsku – Białej, Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy ekonomicznej chcę brać czynny udział
w kształtowaniu rzetelnej polityki finansowej Gminy, wspartej na solidnych filarach uczciwości
i gospodarności. Obecnie prowadzę własną działalność księgową. Jestem osobą pełną entuzjazmu
i otwartą na nowe wyzwania. Aktywnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bielsku-Białej. Interesuję się malarstwem i tańcem.

Kontakt do mnie – telefon: 603 382 570; mail: iwonnawojtasik@kozy.gmina.pl

 

Moje najważniejsze postulaty.

Jako radna pragnę podnieść walory estetyczne, komunikacyjne, rekreacyjne oraz kulturalne Gminy Kozy. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy ekonomicznej, chcę brać czynny udział w kształtowaniu rzetelnej polityki finansowej Gminy, wspartej na solidnych filarach uczciwości i gospodarności.

Moje postulaty dla Gminy i mojego okręgu:

– przyspieszenie prac przy budowie sieci kanalizacyjnej,

– utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników we wszystkich częściach Gminy Kozy, szczególnie istotna będzie dla mnie modernizacja ulicy Krańcowej, św. Walentego oraz wykonanie progów zwalniających na ulicy Krzemowej,

– poprawa dostępu do transportu publicznego w szczególności transportu kolejowego, ułatwiającego komunikację z Małych Kóz do Centrum,

– regulacja i systematyczne czyszczenie rowów przydrożnych (wycinka samosiejek ograniczających widoczność kierujących samochodami),

– wsparcie organizacji badań diagnostycznych i konsultacji medycznych dla mieszkańców,

– wsparcie dla osób starszych w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontynuacja i rozwój działań w zakresie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

– usprawnienie polityki śmieciowej gminy, zwiększenie dostępności PSZOK-u, troska o zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający obrzeża miejscowości.