Miłosz Zelek

Mam 48 lat, jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach.

Swoje doświadczenie samorządowe nabywałem jako radny powiatu I i V kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki V kadencji, radny gminy V i VI kadencji, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych V i VI kadencji. Pogłębiałem je również między innymi poprzez studia podyplomowe z administracji publicznej oraz kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą.

Chętnie angażuję się w pracę spoleczną, np. jestem członkiem Rady Społecznej Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej, Prezesem Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach, wiceprzewodniczącym Koła Honorowych Dawców Krwi PCK w Kozach, członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum w Kozach, członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.

Staram się również inicjować lub współorganizować akcje społeczne, które wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Dotychczas były to między innymi: akcja „Razem dla platana”, „Odsłońmy Hrobaczą”, Sprzątamy Beskidy z PTT, „Biało-czerwone wędrowanie” z okazji 11 listopada, cykliczne spotkania turystyczne „…z pierwszej ręki” oraz teatralne „Spotkajmy się w teatrze”. Współuczestniczyłem również w działaniach związanych z publikacją Zeszytów Społeczno-Historycznych Gminy Kozy, przyznawaniem nagrody za działalność społeczną „PLATAN” oraz nagrody za działalność społeczną dla młodzieży „101 krok”, byłem pomysłodawcą wraz z uczniami nagrody im. Jana Wolnickiego dla najlepszego nauczyciela w Gminie Kozy, brałem także udział w tworzeniu strony internetowej „Poznaj Kozy” (http://poznajkozy.pl/ oraz realizacji projektu społeczno-kulturalnego Initio Villae – narodziny społeczności. Prowadziłem również konkursy np. „Kojskie filmowanie”, „Kadry z wakacyjnych podróży” czy współorganizowałem Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisza.

Jestem żonaty, mam dwóch synów.

Kontakt do mnie – telefon: 515 189 079; mail: miloszzelek@kozy.gmina.pl

Moje najważniejsze postulaty.

Bezpieczeństwo – rozumiane przede wszystkim jako bezpieczeństwo komunikacyjne, związane z drogą dzieci do szkół, bezpiecznymi wyjazdami na drogi główne (przede wszystkim na ulicę Nadbrzeżną), ale także jako właściwe funkcjonowanie posterunku policji.

Edukacja – kształcenie młodego pokolenia pod kątem kompetencji kluczowych, które pozwolą mu na odnalezienie się na współczesnym rynku pracy (nacisk na języki obce, umiejętności komunikacyjne, informatyczne, asertywność), rozbudowa systemu nagród i stypendiów, promowanie działalności sportowej wśród najmłodszych poprzez szkoły, CSW, LKS, UKS oraz kulturalno-opiekuńczej poprzez Dom Kultury, Gminną Bibliotekę – przede wszystkim w okresach ferii i wakacji.

Finanse – weryfikacja podatków gminnych, zarówno pod kątem ich wysokości, jak i wydatkowania; poszukiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji, np. przez tzw. fundusze norweskie; promowanie budżetu obywatelskiego.

Komunikacja – rozumiana jako właściwy kontakt między władzami gminnymi a Mieszkańcami, informowanie nie tylko o podjętych decyzjach, ale konsultowanie ich i uzasadnianie. Komunikacja jako współpraca, dostępność i dyspozycyjność dla Mieszkańców.