Monika Zembowicz

Urodziłam się w Kozach i mieszkam tu na stałe od 1999 roku. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i od 20 lat pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego, przez kilkanaście lat w Gimnazjum, a od roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach. Opiekuję się również Uczniowskim Klubem Sportowym w Kozach, pełniąc funkcję prezesa i trenerki zespołu piłki siatkowej dziewcząt, mającej w swej historii występy w drugiej lidze. Moje życie zawodowe i prywatne od początku związane jest ze sportem. W przeszłości byłam reprezentantką Polski w piłce siatkowej. Jestem mamą dwójki dzieci w wieku 21 i 17 lat. Bardzo lubię podróże, wycieczki górskie i rowerowe. Moją pasją jest również nurkowanie. W wolnych chwilach lubię czytać, głównie biografie, książki podróżnicze, literaturę faktu i reportaże. Wiele przyjemności sprawia mi praca w ogrodzie.
Kontakt do mnie – mail: monikazembowicz@kozy.gmina.pl

 

Moje najważniejsze postulaty.

– przyspieszenie prac przy budowie sieci kanalizacyjnej,

– utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników we wszystkich częściach Gminy Kozy, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Małych Kóz,

– dalszy rozwój infrastruktury sportowej m.in. bieżni przy stadionie LKS-u,

– wytyczenie ścieżek rowerowych na obszarze gminy,

– uruchomienie lodowiska w okresie ferii zimowych,

– zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej w szkołach,

– wsparcie organizacji diagnostycznych badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców,

– wspieranie oddolnych inicjatyw sportowych i kulturalnych mieszkańców, realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy,

– stały kontakt z wyborcami i realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców okręgu,

– troska o zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający obrzeża miejscowości,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego.