Dorota Kożuch

Jestem rodowitą kozianką. Wiedzę, którą wykorzystuję w obecnej pracy zawodowej, zdobywałam na studiach na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Nie myślę o karierze w korporacji czy „wielkim mieście”. Od ponad 18 lat przewodniczę Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, podnosząc jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: administracja transgraniczna, rachunkowość i finanse oraz organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej. Udzielam się społecznie jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca oraz w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach i UKS Kozy. Pasjonuję się zabytkowymi obiektami militarnymi oraz zamkami, pałacami i ich ruinami, które zwiedzam pieszo i na rowerze. Jestem mężatką, mamą dwóch synów.

Kontakt do mnie – telefon: 735 646 832; mail: dorotakozuch@kozy.gmina.pl

 

Moje najważniejsze postulaty.

Dla Gminy i mojego okręgu:

– utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników we wszystkich częściach Gminy Kozy, wybudowanie chodnika wzdłuż ulic Nadbrzeżnej od ronda w dół,

– utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych – finansowanego z programu „Senior+”,

– wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie załatwiania spraw urzędowych,

– promowanie działań proekologicznych – dopłaty do wymiany pieców CO i termomodernizacji, pozyskiwanie dopłat do odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych z Funduszu Ochrony Środowiska,

– wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych na obszarze gminy oraz uwzględnienie infrastruktury innych gmin i powiatu w tym zakresie,

– umożliwienie nieodpłatnego korzystania ze stadionu przez różne kluby sportowe z Kóz, np. Uczniowski Klub Sportowy,

– stworzenie odpowiedniej infrastruktury rekreacyjno – sportowej wokół boiska na ulicy Wrzosowej dla mieszkańców okręgu,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego,

– troska o zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający obrzeża miejscowości, utworzenie strony internetowej „lokalna panorama firm”.