Dorota Rozmus

Mam 35 lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania w Administracji Gospodarczej. W latach 2014–2017 byłam przewodniczącą szkolnej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach. Rodzina to dla mnie fundament. Jestem szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci w wieku: 7 i 10 lat. Uczestniczyłam w wielu warsztatach psychoedukacyjnych „Szkoła Rodziców”, a aktualnie jestem na etapie szkolenia z komunikacji managerskiej. Od ponad 10 lat prowadzę wspólnie z mężem własną działalność gospodarczą związaną z branżą sportową. Dzieci to dla mnie cały świat, dlatego aktywnie wspieram placówki szkolno-przedszkolne w naszej gminie, poprzez przekazywanie nagród rzeczowych o tematyce sportowej na wszelkiego rodzaju konkursy, turnieje, rajdy czy pikniki szkolne. W wolnych chwilach lubię spacerować z rodziną, jeździć na rowerze oraz czytać książki o tematyce rodzicielskiej.

Kontakt do mnie – telefon: 696 754 434; mail: dorotarozmus@kozy.gmina.pl

 

Moje najważniejsze postulaty

Dla mojego okręgu:

modernizacja i remont dróg: Zagrodowej, Wieżowej, Żytniej, Polnej, Rzecznej,

zwiększenie bezpieczeństwa poprzez utworzenie pobocza dla pieszych przy drogach: Zagrodowej, Wałowej, Żytniej, Gołębiej, Wieżowej,

podejmowanie działań związanych z budową kanalizacji w rejonie Kozy Zagroda,

budowa placu zabaw lub siłowni zewnętrznej (plenerowej) w okolicy ul. Rzecznej lub Gołębiej,

stały kontakt z wyborcami i realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców okręgu.

Dla Gminy:

budowa i rozwój ścieżek pieszych i rowerowych na terenie Kóz,

usprawnienie funkcjonowania odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych,

działania mające na celu promocję sportu i zdrowego trybu życia w Kozach,

organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji,

kontynuacja i rozwój działań w zakresie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy,

uruchomienie aplikacji gminnej zawierającej ważne i użyteczne informacje dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów – „Gmina Kozy”.