Jarosław Konior

W Kozach mieszkam od 12 lat. Jestem zadowolony ze swojego życiowego wyboru, ponieważ jest to miejsce przyjazne, z dużym potencjałem, który należy wykorzystać. Pracuję w Szkole Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach, pełniąc funkcję dyrektora szkoły. Jestem również trenerem skoków narciarskich w LKS Klimczok-Bystra oraz wiceprezesem Polskiego Związku Narciarskiego ds. narciarstwa klasycznego i Szkół Mistrzostwa Sportowego. Swoje doświadczenie zawodowe chciałbym wykorzystać dla rozwoju infrastruktury sportowej gminy. Jestem żonaty. Moja żona pracuje jako nauczyciel w Pisarzowicach. Mam trójkę dzieci, które uczęszczały do szkół w Kozach.

Kontakt do mnie – telefon: 664 317 688; mail: jaroslawkonior@kozy.gmina.pl

 

 

Moje najważniejsze postulaty.

– utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników oraz oświetlenia w rejonie „Górnej wsi”,

– dalszy rozwój infrastruktury sportowej m.in. bieżni przy stadionie LKS-u , hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy zaangażowaniu środków zewnętrznych,

– wytyczenie ścieżek rowerowych na obszarze gminy, współpraca z nadleśnictwem w sprawie wytyczenia tras dla narciarstwa biegowego,

– uruchomienie lodowiska w okresie ferii zimowych, stworzenie „miejsc przyjaznych” dla mieszkańców i turystów oraz parkingów w punktach początkowych przy szlakach na Hrobaczą Łąkę,

– rozstrzygniecie statusu i zagospodarowanie Kamieniołomu,

– zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej w szkołach,

– promowanie i nagradzanie bardzo dobrych wyników uczniów,

– zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie szkół i przedszkoli oraz obiektów użyteczności publicznej,

– wsparcie organizacji diagnostycznych badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego.