Leszek Baścik

Mam 62 lata. Urodziłem się w Kozach, posiadam wykształcenie średnie budowlane. Jestem emerytowanym policjantem. W czasie pracy zawodowej byłem członkiem NSZZ Policjantów, pełniąc funkcję przewodniczącego zarządu terenowego NSZZP przy Komendzie Rejonowej Policji w Bielsku- Białej oraz byłem członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w KWP w Katowicach. Poza pracą zawodową angażowałem się w pracę społeczną w naszej gminie. Przez ponad 35 lat byłem członkiem LKS „Orzeł” w Kozach, gdzie przez kilkanaście lat pełniłem funkcję wiceprezesa. Aktualnie jestem członkiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kozach, gdzie pełnię funkcję członka rady nadzorczej. Jestem żonaty i mam dwie córki. Interesuję się sportem, turystyką oraz muzyką, ponadto kocham zwierzęta i powerkiting.

Kontakt do mnie – telefon: 33 – 8174365; mail: leszekbascik@kozy.gmina.pl

 

 

Moje najważniejsze postulaty.

– zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi na osiedlach poprzez wykonanie dodatkowych oznakowań,

– wykorzystanie istniejących warunków (szerokie pasy chodników zarośnięte trawą) do rozbudowy miejsc parkingowych na osiedlu „100”,

– realizacja budowy i ułożenia masy bitumicznej na ul. Irysów i Bukietowej oraz bieżące remonty zniszczonych nawierzchni dróg,

– podjęcie starań dążących do budowy dodatkowego przystanku autobusowego w stronę Krakowa w okolicy sygnalizacji świetlnej,

– wspieranie wszelkich działań dążących do budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,

– pozyskiwanie dopłat do odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltanika) oraz kontynuacja działań w zakresie wymiany starych kotłów węglowych,

– usprawnienie polityki śmieciowej oraz zwiększenie dostępności PSZOK-u,

– stworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych,

– dalszy rozwój infrastruktury sportowej między innymi na stadionie LKS-u, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy zaangażowaniu środków zewnętrznych,

– wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych na obszarze gminy z uwzględnieniem infrastruktury innych gmin,

– wdrożenie budżetu obywatelskiego.