Małgorzata Prochot

Mam 44 lata, w Kozach mieszkam od 21 lat. Pracuję w sklepie obuwniczym. Jako ekspedientka mam bezpośredni kontakt z wieloma mieszkańcami naszej gminy, co pozwala mi poznać różne opinie o naszej wspólnocie. Społecznie pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach. Staram się również aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach na terenie mojego Osiedla, które mają na celu poprawę stanu infrastruktury i komfortu życia mieszkańców. Był to również jeden z powodów, dla którego podjęłam studia w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku administracja publiczna. Obecnie studiuję na trzecim roku. Moją pasją są: książki, film i turystyka. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci.

Kontakt do mnie – telefon: 33 – 8175094; mail: malgorzataprochot@kozy.gmina.pl

 

 

Moje najważniejsze postulaty.

– polepszenie stanu dróg w gminie i okręgu,

– modernizacja i budowa chodników,

– likwidacja składu materiałów budowlanych należącego do Gminy Kozy przy ulicy Lipowej,

– zniesienie zakazu parkowania na ulicach osiedlowych,

– dofinansowanie osiedlowego placu zabaw,

– poprawa wyjazdu z ulicy Szkolnej na ulicę Przecznią,

– montaż urządzeń wizualizujących prędkość na ulicy Przeczniej (w obrębie szkół i przedszkola),

– wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego.