Renata Stanclik

Jestem rodowitą kozianką, absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale Marketingu i Zarządzania oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu na wydziale Rachunkowości.

Realizując się w życiu rodzinnym, bardzo dobrze rozumiem codzienne potrzeby i kłopoty, z jakimi wciąż spotykają się na co dzień młode rodziny, których w Kozach jest dużo i wciąż przybywa. Od 2011 roku prowadzę biuro rachunkowe, więc praca, jaką wykonuję, pozwala mi mieć wgląd w sprawy lokalnych przedsiębiorców i je rozumieć. Dzięki swojej pracy dostrzegam, jakich zmian trzeba dokonać, by mieszkańcom Kóz żyło się lepiej. Angażuję się lokalnie w prace społeczne – miałam okazję wspierać osoby starsze i niepełnosprawne w trudnych sytuacjach, jakie niesie im codzienność. W życiu kieruję się mottem: „Sami musimy stać się zmianą…” Wolny czas lubię spędzać z dobrą książką oraz rodziną na wycieczkach rowerowych, spacerach i wspólnych podróżach przede wszystkim po Polsce.

Kontakt do mnie – telefon: 571 254 666 ; mail: renatastanclik@kozy.gmina.pl

Moje najważniejsze postulaty.

– pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania dla naszego okręgu w ramach dopłat do proekologicznych systemów ogrzewania (wymiana pieców) oraz odnawialnych źródeł energii,

– wsparcie naszego okręgu, aby nie był jak dotąd zapomniany bądź pomijany – modernizacja chodników (szczególnie na odcinku od ul. Jesionowej do rzeki Czerwonka) i poprawa jakości dróg (ul. Działy, Spokojna, Jaskółcza),

– ożywienie okręgu poprzez udostępnienie miejsc rekreacji i placów zabaw oraz boisk dla dzieci i młodzieży w czasie dni wolnych od zajęć,

– zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci i nas samych poprzez przypominanie kierowcom o nadmiernej prędkości (wyświetlacze prędkości), połączenie chodnika od kościoła do przedszkola „Mały podróżnik”, aby dzieci i rodzice nie musieli chodzić wąskim poboczem,

– umożliwienie dzieciom dojazdu do szkół autobusem szkolnym na trasie Kozy Gaje – Kozy Centrum,

– stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w myśl hasła „Bogaty mieszkaniec = bogata gmina”,

– praktyczne wsparcie mieszkańców w profilaktyce zdrowia: badania diagnostyczne np.: wzroku, słuchu,

– utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych – finansowanego z programu „Senior+” oraz wsparcie osób samotnych,

– wykorzystanie naturalnych aspektów naszej Gminy do rozwoju turystyki – ścieżki rowerowe, a przy nich miejsca odpoczynku.