Kandydat na wójta

Mam 31 lat, jestem żonaty. Uzyskałem tytuł magistra Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłem także studia podyplomowe w następujących specjalizacjach: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, „Praktyczna Psychologia Negocjacji i Kierowania” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz „Administracja Publiczna” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zawodowo pracuję jako dyrektor Domu Opieki dla osób starszych. Posiadam wieloletnie doświadczenie społeczno-samorządowe jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kozy, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ludziom Starszym „Aid”, Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, Członek Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Kozach oraz członek Klubu Krwiodawstwa w Kozach.

Dlaczego kandyduję na Wójta?

Moja praca w samorządzie rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy zostałem wybrany na radnego Gminy Kozy. Pełniąc tę funkcję, starałem się mieć jak najlepszy kontakt z mieszkańcami, reprezentując ich na forum gminy. Przez okres dwóch kadencji poza czynnym udziałem w obradach Rady Gminy Kozy, tworzyłem różne inicjatywy sportowo-kulturalne na terenie naszej gminy, z których część na stałe wpisała się do kalendarza imprez lokalnych. Niestety dużo postulatów, które składałem na wniosek mieszkańców, było lekceważonych. W efekcie do dziś pozostały nierozwiązane, a o niektórych już dawno zapomniano. Tymczasem uważam, że każda sprawa, nawet ta najmniejsza, jest ważna i trzeba doprowadzić ją do końca. Dlatego zdecydowałem się kandydować w najbliższych wyborach na wójta. Chcę mieć rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje w naszej gminie. Kozy to gmina posiadająca duży potencjał, który można w dobry sposób wykorzystać. Wraz z grupą kandydatów na radnych chcemy wdrażać ciekawe, nowoczesne i kreatywne rozwiązania z zachowaniem lokalnych tradycji, dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym programem wyborczym i poparcia nas w wyborach. Stwórzmy WSPÓLNIE taką gminę, w jakiej chcielibyśmy mieszkać.

Moje najważniejsze postulaty.

 • Stworzenie konkretnego harmonogramu remontu dróg gminnych z naciskiem na strefy osiedlowe i obrzeża Kóz.

 • Zwiększenie dynamiki budowy kanalizacji sanitarnej w Małych Kozach oraz stworzenie projektu skanalizowania rejonów: Kozy Gaje, Kozy Zagroda. Zwiększenie możliwości podłączenia w istniejących aglomeracjach.

 • Usprawnienie odbioru odpadów komunalnych i funkcjonowania PSZOK-u.

 • Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych lub klubu seniora.

 • Zwiększenie profilaktyki zdrowia poprzez dofinansowanie badań dla mieszkańców Kóz.

 • Wsparcie grup językowych w szkołach oraz dodatkowe zajęcia fakultatywne.

 • Stworzenie budżetu obywatelskiego.

 • Stworzenie wielozadaniowej aplikacji „Gmina Kozy” na urządzenia mobilne w celu lepszego dostępu do informacji z działalności Gminy i życia społecznego w Kozach.

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez: aktywne przejścia dla pieszych, monitoring newralgicznych miejsc, poprawę organizacji ruchu.

 • Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Kóz.

 • „Rowerowe Kozy” – opracowanie mapy tras rowerowych na terenie Gminy Kozy.

 • Zagospodarowanie Kamieniołomu w Kozach.

 • Ścisła współpraca z radnymi w realizacji zgłaszanych postulatów.

 • Większa dostępność wójta dla mieszkańców.

Zachęcam do kontaktu: telefon: 793 726 793; mail: jacekkalinski@gmina.kozy.pl