Katarzyna Banet

Jestem mieszkanką Kóz od 29 lat. Pracuję jako specjalista ds. rachunkowości. Działam społecznie w organizacji pożytku publicznego – Towarzystwie Charytatywnym im. Ojca Pio Koło nr 2 w Kozach, gdzie pełnię funkcję skarbnika. Wolne chwilę najbardziej lubię spędzać z dobrą książką. Jestem mężatką, mam dwie dorosłe córki.

Kontakt do mnie – mail: katarzynabanet@kozy.gmina.pl

 

Moje najważniejsze postulaty.

– zwiększenie bezpieczeństwa na obrzeżach miejscowości, poprzez wprowadzenie częstszych patroli policji,

– utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników we wszystkich częściach Gminy Kozy,

– dążenie do zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej w okręgu,

– usprawnienie funkcjonowania odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych,

– wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych mieszkańców, realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy,

– utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych – finansowanego z programu „Senior+”,

– wsparcie organizacji diagnostycznych badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców,

– troska o zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający obrzeża miejscowości,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego.