Mariusz Król

Mam 35 lat i od urodzenia mieszkam w Kozach. Z wykształcenia jestem technikiem administracji, a obecnie pracuję w firmie zajmującej się produkcją wyrobów do obróbki powierzchni i cięcia materiałów. Od 22 lat jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Interesuję się historią, fotografią, lubię również podróżować, a w wolnych chwilach czytać książki, jeździć na rolkach oraz chodzić po górach.

Mam wspaniałą żonę i cudownego dziewięcioletniego syna Filipa.

Kontakt do mnie – telefon: 502 756 400; mail: mariuszkrol@kozy.gmina.pl

 

 

 

Moje najważniejsze postulaty.

Dla Gminy i okręgu:

– utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg, chodników wraz z właściwym ich oświetleniem,

– regulacja i konserwacja rowów przydrożnych,

– zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego, związanego z drogą dzieci do szkół, bezpiecznymi wyjazdami na drogi główne (na ulice Przecznią i Nadbrzeżną),

– poprawa dostępu do transportu publicznego w szczególności transportu kolejowego,

– umożliwienie nieodpłatnego korzystania ze stadionu przez różne kluby sportowe z Kóz, np. Uczniowski Klub Sportowy,

– promocja aktywnego stylu życia poprzez wykorzystanie walorów turystycznych i infrastruktury sportowej gminy,

– wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców, realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy,

– uruchomienie budżetu obywatelskiego.