Monika Groszek

Jestem rodowitą kozianką, moje nazwisko panieńskie to Honkisz. Ukończyłam studia z zakresu administracji samorządowej, pracy socjalnej i politologii. Obroniłam pracę magisterską pt. „Rozwój
i promocja wspólnot podmiejskich na przykładzie Gminy Kozy”. Chętnie angażuję się społecznie. Moim celem jest wspieranie i realizowanie działań, które mają poprawić jakość życia mieszkańców Gminy Kozy. Chcę zadbać o rozwój przedsiębiorczości lokalnej, a także zachęcić mieszkańców do większej aktywności społecznej.  Jestem szczęśliwą żoną i mamą. Moja pasja to gotowanie.

Kontakt do mnie – telefon: 33 – 8194189; mail: monikagroszek@kozy.gmina.pl

 

 

 

Moje najważniejsze postulaty

Dla okręgu:

  • dążenie do zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej w okręgu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa na obrzeżach miejscowości poprzez wprowadzenie częstszych patroli policji,
  • utworzenie realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników na obszarze okręgu,
  • wykonywanie bieżących napraw, dostosowanie chodników i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

Dla Gminy:

  • wprowadzenie budżetu obywatelskiego,
  • inicjowanie akcji społecznych mających na celu integrację mieszkańców i troskę o dobro wspólne,
  • proponowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej,
  • promowanie gminy, jej atrakcji kulturalnych i turystycznych,
  • racjonalizacja wydatków gminnych,
  • troska o zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający obrzeża miejscowości.