Strona Główna

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy Kozy

Dlaczego startujemy w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku?

Jesienią 2018 roku mieszkańcy Kóz zdecydowali o drodze, jaką powinna zmierzać nasza gmina przez następne pięć lat. Jako reprezentanci Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Gminy Kozy – Wójt oraz dziesięciu radnych – podjęliśmy współpracę z przedstawicielami pozostałych komitetów, którzy uzyskali wsparcie swoich wyborców, a następnie realizowaliśmy założenia przedstawionego programu wyborczego.

Mijający okres nie należał do najłatwiejszych w historii lokalnej samorządności. Mierzyliśmy się z licznymi wyzwaniami, w okolicznościach przekraczających możliwości wcześniejszego planowania i reagowania na kolejne zagrożenia. Stan pandemii wraz ze skutkami, wojna w Ukrainie ze wszystkimi jej reperkusjami w tym społecznymi oraz ekonomicznymi – to były trudne egzaminy w skali globalnej, ale równocześnie
w bezpośredni sposób wpływały na życie mieszkańców naszej gminy. Musieliśmy się adaptować, szukać rozwiązań albo wdrażać te przyjęte na poziomie całego kraju. Priorytetem było zawsze zadbanie o naszą społeczność.

Działalność samorządowa opiera się na wielu poziomach: edukacji, usługach społecznych, bezpieczeństwie publicznym, rozwoju infrastruktury, sprawnej komunikacji, ochronie środowiska, ofercie kulturalnej i sportowej, dbaniu o lokalną tożsamość i jej godne reprezentowanie – dla wielu mogą to być tylko ogólnikowe hasła, jednak dla nas te pojęcia stanowią fundament zdrowej i stale rozwijającej się koziańskiej społeczności. Poczynione inwestycje odzwierciedlają szczególną troskę o wymienione obszary. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu zewnętrznych środków ich skala jest znacznie większa niż pozwalałyby na to możliwości budżetowe naszej gminy. Wiele z inwestycji udało się już zakończyć, część trwa, a liczne oczekują na rozpoczęcie, które – mamy nadzieję – nastąpi w najbliższym czasie.

Dlatego chcemy ponownie ubiegać się o Państwa głosy w zbliżających się wyborach samorządowych.

Chcemy, wzbogaceni pięcioletnim doświadczeniem, kontynuować proces rozwoju naszej gminy.
Chcemy transparentnego, przejrzystego urzędu, który współpracuje z mieszkańcami, skutecznie wypracowując najlepsze, racjonalne rozwiązania.
Chcemy nadal łączyć doświadczenie z młodością.
Chcemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców.
Chcemy wznosić się ponad podziały i konflikty, proponując konstruktywny dialog zamiast narzucania swojego zdania.
Chcemy dbać o naszą koziańską tożsamość, z której możemy być dumni.

Wierzymy, że inicjatywa Wspólnie dla Gminy Kozy jest najlepszym możliwym wyborem!

Ostatnie wpisy